โซล่าเซลล์ ราคา ?ยอดขายอันดับ1 สายไฟ PV1-F 1×4, 1X6 sq.mm (แดง-ดำ)(100เมตร) สำหรับงานโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ ราคา 2100 บาท ?ยอดขายอันดับ1 สายไฟ PV1-F 1×4, 1X6 sq.mm (แดง-ดำ)(100เมตร) สำหรับงานโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

? เงื่อนไขการสั่งซื้อ ? กดสั่งออเดอร์ ได้ไม่เกิน 1 ม้วนต่อ 1 ออเดอร์ เนื่องจากน้ำหนักเกินที่ขนส่งจะรับ

สายไฟโซล่าเซล ใช้สำหรับไฟ Dc จากแผงโซล่าเซล

? ยี่ห้อนำเข้าเอง ลูกค้าสามารถเลือก
– PV1x4 (สีดำ) ม้วน
– PV1x4 (สีแดง) ม้วน
……………………………………….
– PV1x6 (สีดำ) ม้วน
– PV1x6 (สีแดง) ม้วน

โซล่าเซลล์

รูป โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์

รูป โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*