โซล่าเซลล์ ราคา ชุดคอนโทรล คอนโทนชาร์จเจอ ชุดนอนนา ชาร์จเจอร์โซล่าเซลล์พร้อมใช้งาน พร้อมที่ว่างสำหรับติดอินเวอร์เตอร์

โซล่าเซลล์ ราคา 389 บาท ชุดคอนโทรล คอนโทนชาร์จเจอ ชุดนอนนา ชาร์จเจอร์โซล่าเซลล์พร้อมใช้งาน พร้อมที่ว่างสำหรับติดอินเวอร์เตอร์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

ชุดคอนโทรล คอนโทนชาร์จเจอ ชุดนอนนา ชาร์จเจอร์โซล่าเซลล์พร้อมใช้งาน พร้อมที่ว่างสำหรับติดอินเวอร์เตอร์

ในชุดประกอบไปด้วย
-เบรกเกอร์ขนาด 30A =2ตัว
-สวิทซ์ 16A = 2ตัว
-เทอร์มินอล 4 ช่อง =1ตัว

***พื้นที่ว่างขนาด กว้าง 10ซม x ยาว17ซม ***

โซล่าเซลล์

รูป โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์

รูป โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*